Úvodná stránka » Cenník a záruka

Cenník práce pri diagnostike, testovaní a opravách mobilných telefónov

Platný od: 01.03.2009      
           
Diagnostika (NZ)     5 € 150,63 Skk
Diagnostika v pripade neuznania zaruky (ZO) 7 € 210,88 Skk
           
Nahratie SW do starších mobilných telefónov 10 € 301,26 Skk

Nahratie SW do novších mobilných telefónov (android, iOS)

20 € 451,90 Skk
           
Mechanická oprava výmena krytu, sklíčka, klávesnice, výmena príslušenstva 10 € 210,88 Skk
Výmena mechanickej súčiastky (displej, anténa) 30 € 451,90 Skk
Mechanická oprava alebo jednoduchá elektronická oprava 10 € 301,26 Skk
Jednoduchá elektronická oprava  15 € 451,90 Skk
           
Elektronická oprava      20 € 602,52 Skk
Elektronická oprava strednej obtiažnosti, pájkovanie mBGA súčiastky 25 € 753,15 Skk
Elektronická oprava vysokej obtiažnosti, pájkovania mBGA súčiastky  50 € 1506,30 Skk
           
Vratná záloha za zapožičanie telefónu po dobu opravy 20 € 602,52 Skk
           
Záloha telefónneho zoznamu   10 € 90,38 Skk
     
Dátové služby do 60 minút (komunikáci s PC, multimédiá), záloha dát na komunikátore 15 € 451,90 Skk
Dátové služby nad 60 minút (komunikáci s PC, multimédiá) 30 € 903,78 Skk
           
Prepravné a balné  7 € 210,88 Skk
           
Expresný príplatok za jednoduchú NZ na počkanie do 60 min 10 € 150,63 Skk
Expresný príplatok za zložitú NZ na počkanie do 90 min 15 € 301,26 Skk
           
     
           
(NZ-nezáručná oprava, ZO-záručná oprava, MT-mobilný telefon)    
           
Ceny sú uvedené s DPH.      
Konverzný kurz  30,1260 SK/EUR    

Záruka

Zhotoviteľ odstráni vady mobilného telefónu (príslušenstva), ktoré sú uvedené v popise závad. V prípade záručnej opravy zariadenia sa zhotoviteľ bude riadiť záručnými podmienkami  uvedenými v záručnom liste. Zariadenia budú prijímané bez SIM karty. Súčasťou dohody o oprave bude záznam o vykonanom servisnom zásahu na samostatnom servisnom liste. Cenu pozáručnej opravy, stanovenú na základe platného cenníka zhotoviteľa, sa objednávateľ zaväzuje uhradiť pri prevzatí zariadenia z opravy u sprostredkovateľa. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odchýlky od predpokladanej ceny opravy o čom bude objednávateľa informovať telefonicky alebo sms správou. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť sprostredkovateľovi účelne vynaložené náklady na diagnostiku vo výške 5,- € (150,63,-sk) vrátane DPH aj v prípade, že zariadenie je neopraviteľné a bolo vrátené bez vykonania opravy. Zhotoviteľ neručí za stratu dát uložených v pamäti zariadenia a doporučuje objednávateľovi ich zálohovanie. V prípade záujmu objednávateľa o zálohovanie dát, je túto službu možné vykonať za úhradu podľa aktuálneho cenníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ nepreberá riziko za prípadné skolabovanie nezáručného zariadenia pri prehrávaní nového SW.V prípade (nekorektného) neautorizovaného odblokovania na daného operátora dôjde pri nahratí nového SW k opätovnému zablokovaniu. Na vykonané opravy a použité náhradné diely je poskytovaná záruka stanovená zákonom. Mobilný telefón po oprave a vymenené príslušenstvo sú označené garančnou nálepkou, bez ktorej nie je možné uznať reklamáciu opravy a výmeny príslušenstva.Na predávaný tovar a príslušenstvo poskytujeme záruku 24 mesiacov.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina l, odd.: Sro, vl. č.: 63865/L

IČO: 48 179 612, Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa Č.Ú: 5072537213/0900


Kontakt

Mobilservis RK, s.r.o.
Podhora 1280/1, Ružomberok
+421 908 22 33 33